دلایل زردی پیش از موعد زعفران در اول بهار

  • ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۳۷:۰۷ ق.ظ

 علت اول: خسارت ناشی از قارچ و کنه پیاز زعفران را بیرون بیاورید اگر پیاز دارای لکه های قهوه ای یا سیاه رنگ باشد و یا آثار کپک دیده شود، نشان دهنده بیماریهای قارچی و خسارت کنه است. در این شرایط توصیه می گردد از گوگرد مایع استفاده شود.

علت دوم: تنش سرما در صورتی که پس از بررسی پیاز زعفران، نشانه ای از قارچ و کنه مشاهده نشد و برگها از نوک شروع به زردی کردند، علت سرمازدگی است.

علت سوم: تنش گرما در صورتی که زردی ناشی از گرما و بارندگی کم باشد، پیشنهاد می شود از کود مکمل که حاوی عناصر غذایی و اسید آمینه و اسید فولویک باشد، استفاده شود.

علت چهارم: آبیاری نامناسب آبیاری بیش از حد به صورت سنگین، از نیمه اسفند به بعد و همچنین عدم زهکشی مناسب زمین و آب ماندگی در کرت ها سبب برگشت زودتر از موعد مواد ذخیره شده در برگها به پیازهای دختری و درنتیجه زردی برگهای زعفران می شود.

علت پنجم: استفاده غیر اصولی از برخی کودهای بی کیفیت و یا محلولپاشی نامناسب و یا استفاده نامناسب از سموم علف کش

تهییه و تنظیم :دکتر احمدی ( شرکت آوان مشرق زمین )