مطالب مفید - شرکت آوان مشرق زمین

استفاده از جلبک دریایی در کشاورزی‬

استفاده از کودهای شیمیایی خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کرده است. به همین دلیل روند حرکت کشاورزی به سوی کشاورزی پایدار که نوعی کشاورزی در جهت منافع انسان است، کارایی بیشتری دراستفاده از منابع دارد و با محیط در توازن میباشد. بدین ترتیب در حال حاضر برای توسعه کشاورزی پایدار، اجرای سیستم تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و آلی به ویژه کودهای زیستی به عنوان راهکاری برای کشاورزی جایگزین جهت تولید محصول موثر میباشند. جلبکها با قدمتي بالغ بر 40 ميليون سال در مقايسه با ديگر رستنيها توانستهاند مقام نخست را از نظر توليد انرژي و همچنين مواد تجديدشونده کسب کنند. بنابراين با توجه به اهميت جلبکها در اين زمينه، شايسته است کشاورزي سنتي و صنعتي براي توسعه پايدار فناوريهاي جديد، نهادينه شوند. امروزه بهره برداری از جلبکها در ابعاد صنعتی، کشاورزی، دارویی و غذایی ابعاد بسیار گستردهای یافته و تکنولوژی مدرن برای تولید و بهره برداری از جلبکها در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از جلبكهای قهوهای به عنوان كود به قرن نوزده میلادی بر میگردد. در انگلستان از جلبکها به عنوان کود برای محصولاتی چون سیب زمینی، کلم و سبزیجات استفاده میشود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مزایای استفاده از جلبکها

‬ 1. مقابله با بیماریها و آفات گیاهی‬

کربوهیدراتهای موجود در عصاره جلبک دریایی موجب افزایش فعالیت میکروبهای مفید شده و در نتیجه جمعیت قارچهای بیماریزای خاکی به دلیل رقابت، حذف فیزیکی میگردند. کاربرد منظم آن روی اندام هوایی گیاه میتواند القا کننده مقاومت در برابر انواع قارچها، باکتریها و ویروسها گردد. گزارش شده است که دادن کود جلبکی به مزارع سیب زمینی باعث میشود قدرت مقابله این گیاه در مقابل بیماری قارچی افزایش یافته و نسبت به بیماریهای ویروسی چون پیچ خوردگی برگ مقاومت پیدا کنند. کودهای جلبکی باتحریک تولید فیتوالکسینها و پراکسید درگیاهان موجب افزایش مقاومت گیاهان در برابر عوامل بیماریزا میشود. افزودن مستقیم برخی از جلبکها به زمین کشاورزی گیاه را از هجوم حشرات و بیماریها نیز حفظ می کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2. مقاومت به تنشها‬

کاربرد عصاره جلبک دریایی موجب بهبود قدرت گیاهان جهت تحمل تنشهای محیطی میشود و ممکن است حمله حشرات را کاهش دهد و روند فعالیت آنها را مختل نماید. عصاره جلبک دریایی میتواند به گیاهان کمک نماید تا با افزایش محتویات معدنی مایعات درون سلولی سب افزایش مقاومت گیاهان در برابر سرما و سرمازدگی گردند. افزایش مقاومت سرمایی و عمر پوسته میوه جاتی مانند گوجه فرنگی، کرفس، مرکبات و هلو نیز از دیگر ویژگی های و ارزش های کاربردی کودهای جلبکی است.‬‬‬‬

3. افزایش عملکرد گیاهان

افزودن مستقیم برخی از جلبکها به زمین کشاورزی به عنوان کود، باعث افزایش محصول میشود. کاربرد برگی عصاره جلبک دریایی موجب تحریک فتوسنتز شده و منجر به تولید بهتر قند و نشاستهها میشود.‬‬‬‬

4. بهبود کیفیت خاک

جلبكها به خاطر دارا بودن میزان بالای فیبر از یك طرف نقش مهمی در نرم كردن بافت خاك و حفظ رطوبت و از طرف دیگر بخاطر دارا بودن مواد معدنی و عناصر كمیاب اهمیت دو چندانی دارند. در مجموع افزایش کودهای جلبکی به خاکهای ماسهای و گچی به میزان زیاد، کیفیت و حاصلخیزی خاک را افزایش میدهند. جلبكهاي دريايي به علت داشتن فسفر، ‌پتاسيم و برخي از عناصر ریز مغذی در بسياري از مناطق ساحلي به عنوان كود بيولوژيكي مورد استفاده قرار ميگيرند. برخی از این جلبکها را با مواد آلی دیگر مخلوط میکنند و برای حاصلخیزی خاک به کار می برند و تعدادی دیگر را مستقیماً به زمین کشاورزی اضافه مینمایند و اجازه میدهند به مرور زمان پوسیده و مواد آنها جذب خاک شود.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 5. جلوگیری از کمبود عناصر غذایی در گیاهان

جلبکها به طور نسبی دارای مقادیر زیادی ازت و پتاسیم هستند که به عنوان کود مورد استفاده قرار میگیرند. یکی دیگر از مزیتهای مصرف کودهای جلبکی کاهش بیماریهای ناشی از کمبود عناصر معدنی است که با مصرف کودهای جلبکی این بیماریها قابل رفع بوده و برای نمونه میتوان به کمبود عناصر منگنز، بور و باریم اشار کرد.

‬‬‬‬‬‬ 6. تامین هورمونهای گیاهی

‬ وجود ترکیبات هورمونی چون اکسین، جیبرلین، فنیل استیک اسید و سیتوکنین در جلبکهای قهوهای به اثبات رسیده است. مواد تنظیم کننده موجود در عصاره جلبک دریایی مانند جیبرلینها، اکسینها، بتائینها و سیتوکنینها بر طویل شدن سلول، تمایز یابی سلول و تقسیم سلول اثر میگذارند. از خواص مفید کاربرد جلبکها دارا بودن هورمونهای تنظیم کننده رشد در این گیاهان است که در افزایش تندش دانه و مقاومت نسبت به سرما و آفات موثر است. وجود هورمون سیتوکنین درجلبکها سبب تاثیرگذاری در افزایش میزان تولید سیب زمینی میشود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نتایج مصرف کودهای جلبکی در گیاهان مختلف

مصرف کودهای جلبکی در محصولاتی چون سیب زمینی، ذرت، فلفل، گوجه فرنگی و پرتقال تاثیر قابل توجهی در افزایش میزان محصول داشته است. در مورد محصول گوجه فرنگی نیز آزمایشاتی توسط Crouch و Vanstaden صورت گرفته است که مشخص شده میزان گلدهی و میزان محصول گوجه فرنگی افزایش یافته وزمان رسیدن میوه نیز کاهش یافته است. در آزمایشی دیگر روی گوجه فرنگی موجب افزایش معنی دار (8%) عملکرد شد. نتایج آزمایشهای گلخانهای روی گوجه فرنگی تازه حاکی از افزایش عملکرد کلی در حد 14 و 49 %( برای مقدار توصیه شده و کاربرد دو برابر) است. ‬‬ در آزمایشی دیگر در مورد گوجه فرنگی، مصرف کود جلبکی سبب افزایش دوره میوهدهی گوجه فرنگی شده و زمین را از وجود شتهها عاری ساخت.‬‬ در آزمایشات مزرعهای، وزن فلفل و تعداد میوه آن به ترتیب 30 و 47 درصد افزایش نشان داد.‬ با افزودن کود جلبکی، میزان محصول شلغم نیز در خاکهای ماسهای افزایش قابل توجهی نشان داد.‬‬ در مورد توت فرنگی حدود 19 درصد افزایش عملکرد گزارش شده است. کاربرد کودهای جلبکی در مراتع سبب افزایش تندش بذر گونههای شبدر سفید و نیز دفع نماتدهای ریشه علفهای مرتعی میشود. ‬‬‬ محتوای پروتئین علفهای موجود در مراتع نیز با مصرف کودهای جلبکی تا 7/0 درصد افزایش مییابد. ‬‬ در مورد گیاه سویا افزایش کود جلبکی باعث افزایش مقدار پروتئین محصول میشود.‬ در مورد مرکبات مانند لیمو زمان باقی ماندن میوه را بر روی درخت افزایش داده و سبب رسیدگی کامل میوه می شود. در مورد محصولات باغی چون سیب، خیار و گلهای زینتی نیز سبب کاهش میزان کرم خوردگی میشود. ‬‬ هلوهای اسپری شده با کودهای جلبکی عمر پوسته میوه آنها چهار برابر افزایش نشان میدهد و اثرات مشابهی نیز بر سیب، زردالو و پرتقال دارد. ‬‬ در سطح زیر کشت بزرگتر، طی آزمایش به عمل آمده روی چند گونه در شرایط یکسان افزایش معنیدار در استحکام میوه گیلاس(5-15%)، سیب(8%)، هلو(5-13%) و انگور(بیش از 23%) مشاهده شده است.‬

کود ماسیس بی سی 28، تنها کود حاوی صد درصد عصاره جلبک دریایی، محصول شرکت سیفو ایتالیا، در شرکت آوان مشرق زمین موجود میباشد.‬
با بیماری لکه سیاه سیب بیشتر آشنا شویم!

بيماري لكه سياه ( Apple Scab ) درتمام كشورهايي كه سيب كشت مي شود، وجود دارد و از لحاظ اقتصادي مهمترين بيماري سيب به شمار مي رود. نحوه ايجاد خسارت در اين بيماري به 2 صورت مستقيم و غير مستقيم مي باشد . در حالت مستقيم قارچ عامل با حمله به ميوه و دم ميوه باعث ريزش محصول و كاهش راندمان توليد مي شود ودر حالت غير مستقيم اين پاتوژن با ايجاد لكه برگيها باعث كاهش سطح فعال برگ و خزان برگها مي شود. اين مسئله كاهش رشد درخت و مقدار محصول براي يك يا چند سال و همچنين افزايش حساسيت درخت به خسارتهاي زمستاني را در پي دارد.

علائم بيماري

بيماري لكه سياه سيب به برگ، دمبرگ، شكوفه، كاسبرگ، ميوه، دم ميوه و گاهي شاخه و فلس جوانه نيز حمله مي كند ، اما بارزترين نشانه ها روي برگ و ميوه ديده مي شود. اولين لكه هاي ناشي از بيماري را همزمان با باز شدن جوانه ها و ظهور برگهاي جوان در سطح كاسبرگها يا برگهاي كوچك جوانه گل مي توان يافت. اين لكه كوچك و زيتوني رنگ با پوشش مخملي و با حاشيه نامشخص و مدور مي باشند كه با گذشت زمان حالت مخملي خود را از دست داده و به رنگ خاكستري تا سياه متاليك در آمده و كمي برجسته مي شود. لكه هاي حاصل از بيماري در برگهاي جوان در سطح رويي برگ و در برگهاي مسن در سطح زيرين مشاهده مي شود.

آلودگي در روي ميوه با ايجاد لكه هاي منفرد و مشخص، مدور و سياه شبيه آنچه بر روي برگها وجود دارد، ظاهر مي شود. اين لكه ها در ابتدا به رنگ زيتوني بوده كه با گذشت زمان سياه رنگ مي شوند. بافت محل لكه در ميوه با گذشت زمان خشبي و حالت چوب پنبه اي پيدا كرده و گاهي بافت ميوه در اين قسمت ترك مي خورد و ايجاد بدشكلي مي کند.

مبارزه

يكي از راههاي مبارزه با اين بيماري مبارزه شيميايي است. از سموم بسياري مي توان عليه اين بيماري استفاده كرد. اما آنچه كه مهم است زمان مبارزه مي باشد.

در صورتي كه در سمپاشي در اوايل بهار غفلت شود، بايد چندين نوبت سم پاشي انجام شود. در صورتي كه در تمام مراحل فوق سم پاشي صورت گرفت، پس از ريزش كامل گلبرگ ها هر 14-10 روز يكبار و تا 3-2 هفته مانده به برداشت سم پاشي ادامه دارد كه به اين سم پاشي ها، سم پاشي هاي پوششي گويند.

سموم توصيه شده در مورد اين بيماري عبارتند از: دودين (ِDodine) يا سوپركس

كاپتان

بنوميل

بيترتانول (Bitertanol)

ترامادول (tramadol)

حداقل ميزان سم پاشي با اين سموم سه نوبت مي باشد كه عبارتند از:

1- زمان تورم جوانه ها

2- زمان ريزش گلبرگها

3- 10روز پس از نوبت دوم

علاوه بر اقدامات شيميايي ، رعايت مسائل بهداشتي در كاهش آلودگي بسيار موثر مي باشد. پاشيدن كود نيتروژن دار مانند اوره در پاييز روي برگهاي خزان يافته باعث تسریع در فساد برگها و در نتيجه كاهش ميزان آلودگي مي شود. همچنين پاشيدن قارچكشهاي توصيه شده در اواخر فصل ، قبل از خزان و يا بعد از آن ، در كنترل بيماري موثر مي باشد. عمليات زراعي نيز در كاهش بيماري نقش مهمي را ايفا مي كنند. به عنوان مثال رعايت فاصله كاشت درخت و هرس به موقع باعث مي شود تا شاخه ها زود خشك شده و هوا به ميزان كافي بين شاخه ها جريان داشته باشد و همچنين در زمان سم پاشي ،پوشش سم پاشي بهتر انجام شود.
كيفيت آب مورد استفاده در سمپاشي آفت كش ها

كيفيت آب مورد استفاده در سمپاشي آفت كش ها بيشتر كشاورزان در جستجوي روش هاي كاهش دفعات سمپاشي آفتكش ها مي باشند و در ضمن سطح كنترل آفت را در حد خوب حفظ نمايد.

كاربرد غلط و نادرست آفتكش ها مي تواند موجب افزايش دفعات سمپاشي، استفاده بيشتر از سموم، كاهش عملكرد و از دست دادن زمان مطلوب با آفت گردد.

در مورد عدم تاثير آفتكش ها روي آفت دلايل زيادي وجود دارد كه از جمله انتخاب غير صحيح سم، مصرف ميزان ناكافي سم، مشكلات مربوط به دستگاه سمپاش، سمپاشي در زمان نامناسب يا سمپاشي در شرايط نامساعد آب و هوايي پيش بيني نشده و عاملي كه اغلب ناديده گرفته مي شود كيفيت آب مورد استفاده در سمپاشي آفتكش مي باشد.

PH آب: آفتكش ها عموما" عملكرد بسيار خوب در محلول كمي اسيدي با PH كمتر از 7 دارند. اگر منبع آب مورد استفاده در سمپاشي PH بيش از 7 داشته باشد مي تواند بركارايي آفتكش اثر منفي بگذارد. به هر حال در مورد برخي از آفتكش ها استثناهايي هم وجود دارد. به عنوان مثال سموم علفكش گروه سولفونيل اوره مانند مت سولفورون، نيكوسولفورون در آب اسيدي با PH كمتر از 7 مي توانند قدرت تاثير خود را از دست بدهند. بنابراين قبل از كاربرد هر نوع سم خواندن بر چسب آن خيلي مهم است. عدم نگهداري محلول سم در مخزن سمپاش به مدت زمان طولاني اهميت زيادي دارد. وقتي PH محلول سم در مخزن سمپاش بين 5/3 تا 6 باشد اين محلول سم را در مدت 12 ساعت مصرف كنيد. وقتي PH محلول سم در مخزن سمپاش بين 7-6 باشد در مدت زمان يك تا دو ساعت مصرف آن براي جلوگيري از غير فعال شدن آفتكش توصيه مي شود. وقتي PH محلول مخزن سمپاش بيش از 7 باشد براي جلوگيري از غير فعال شدن سريع آفتكش افزودن يك ماده بافر توصيه مي شود. با استفاده از نوارسنجش اسيديته مي توان PH آب مورد استفاده در سمپاشي را تعيين نمود.

آب گل آلود : آب داراي ذرات معلق خاك و مواد آلي مي تواند بر كارايي برخي از آفتكش ها تاثير زيادي بگذارد. سموم علفكش مانند دي كوات، پاراكوات و گليفوزيت توسط ذرات معلق خاك غير فعال مي شوند. اگر مدت بيش از يك ساعت در مخزن سمپاش بمانند. منابع آب مانند رودخانه ها، آب بندان ها با داشتن گل و لاي زياد مي توانند اثر نامطلوب بركارايي آفتكش ها بگذارند. همين اثر را هنگام سمپاشي روي گياهان پوشيده از گرد و غبار يا بلند شدن گرد و غبار در زمان سمپاشي دارد. استفاده از آب تميز و قرار دادن فيلتر در مخزن سمپاش در فرايند سمپاشي آفتكش از موارد مهم در افزايش تاثير آفتكش ها مي باشد.

كل موارد جامد آب : آب داراي املاح كلسيم و منيزيم مي تواند تاثير سموم علفكش گليفوزيت و فرمول آمين توفوردي را كاهش دهد. همچنين اگر مقدار بي كربنات آب از 500 پي پي ام بيشتر باشد بر كارايي علفكش هاي تراكسيديم و ستوكسي ديم اثر نامطلوب مي گذارد. آب واقعا" سخت داراي 600 پي پي ام كربنات كلسيم، علفكش تو فور دي آمين را تقريبا" به طور كامل در مقدار دوز مصرفي پائين غير فعال مي سازد.

http://fcic.co/
روش تولید چمن طبیعی آماده (چمن رول) به کشت مستقیم

بذر چمن در زمین اصلی Seeding و به تولید چمن قابل انتقال (چمن رولی) اصطلاحا Sodding گفته می شود. چمن رول، یک پوشش چمن آماده است که طبق یک مدیریت درست تولید می شود. این پوشش با حداقل مقدار خاک از محل تولید خارج شده و به محل جدید منتقل می گردد. در صورتیکه چمن قابل انتقال دارای طولی حداقل چندین برابر عرض باشد و موقع انتقال پیچیده شود، به آن چمن رول گفته می شود و درصورتی که چمن رول به ابعاد کوچک تقسیم و بصورت سنگفرش و موزاییک استفاده شود چمن قطعه ای خوانده می شود.

شرایط کشت چمن رول

1. نوع بذر: بذری که برای تولید چمن رولی مورد استفاده قرار می گیرد باید فستوکای بالایی داشته باشد. رقم بذر بایستی با شرایط اقلیمی خزانه و محل نهایی انتقال همخوانی داشته باشد. همچنین قدرت تولید ریشه گسترده و قوی داشته باشد. به این منظور بذور مامر استیخ II، همیلتون II و جردن II و همچنین بذر چمن دایکوندرا توصیه می گردد.

2. بستر طراحی شده باید به نحوی باشد که بیشترین حجم ریشه را در ضخامت لایه برش جمع کند.

3. بستر تولید چمن رول باید شرایط برداشت مکانیزه را فراهم کند. 4. انعطاف بستر پس از تولید طوری باشد که در موقع عمل برداشت و جمع آوری ترک برنداشته و شبکه توسعه ریشه گسسته نشود.

5. نوع طراحی بستر به نحوی انجام گردد که در عمل برداشت بخشی از ریشه (کلاهک) قطع شود تا در موقع واکشت توده چمن وادار به ریشه دهی گردد چرا که لایه های نازک امکان ریشه دهی بهتری را در واکنش های بعدی فراهم می آورند.

6. طراحی مواد بستر و دانه بندی آن و درصد مواد آلی باید به نحوی باشد که در موقع واکشت و انتقال توسعه ریشه را در بستر جدید فراهم آورد.

7. از زمان کاشت تا موقع برداشت، حداقل دو نوبت از کودهای محتوی فسفر بالا استفاده شود. برای این منظور کود فوسیکا محصول منورت اسپانیا که محتوی 30درصد فسفر و 20 درصد پتاسیم است، توصیه می گردد.

منطقه توسعه ریشه و ضخامت لایه برش

از مهمترین مسائل در تولید چمن رول، ضخامت لایه برش می باشد. توصیه می گردد قبل از برداشت حتما سرزنی انجام شود. عوامل مهم در مدیریت بستر عبارت است از :

  • توسعه عمق تا حداقل 25 سانتی متر
  •   توسعه افقی ریزوم در ارقام ریزوم دار در عمق حداکثر 10 سانتی متر
  •   توزیع ریزوم و حرکت آن به شکل غیر افقی به طوری که بستر و محل توسعه را به طور متقاطع قطع کند.

این مسئله به جهت آن است که در موقع برداشت تیغ دستگاه باعث قطع مقاطع مشخصی از ریزوم و کلاهک ریشه بشود تا در انتقال باعث گیرایی هر چه سریعتر بشود.

میزان گسترش ریزوم و استولون مهمترین عامل استحکام چمن و توانایی آن برای ریشه دهی دوباره است.

هر چه استحکام چمن و تراکم اندامهای هوایی آن ضعیف تر باشد، ضخامت چمن بریده شده باید بیشتر باشد تا جابه جایی آن امکانپذیر باشد. هر چه ضخامت لایه برش با اعمال مدیریت صحیح بستر بیشتر باشد گیرایی در محل اصلی دیرتر و هر چه ضخامت کمتر باشد گیرایی در محل جدید سریعتر خواهد بود.
نشانه های کمبود مواد مغذی در گیاهان

 
سال ۱۳۹۷؛ خشک‌ترین سال آبی ایران

 لقب کم‌بارش‌ترین و خشک‌ترین سال آبی ایران در نیم قرن اخیر به سال ۱۳۹۷ تعلق گرفت؛ لقبی که پیش از این متعلق به سال آبی ۸۷-۸۶ بود.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کاهش بارش‌ها، تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین و تداوم مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف باعث شده تا سال ۹۷ شرایط دشوارتری از نظر کمبود منابع آبی در کشور را از سر بگذراند؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود تابستان امسال ۳۳۴ شهر با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار خواهند گرفت.

براساس ترکیب جمعیتی در حال حاضر ۱۶۵ شهر با جمعیت 10.5 میلیون نفر در وضعیت زرد، ۶۲ شهر با جمعیت 6.8 میلیون نفر در وضعیت نارنجی و ۱۰۷ شهر با جمعیت 17.2 میلیون نفر در وضعیت قرمز تنش آبی قرار دارند.


 

معایب آتش زدن کاه و کلش در مزارع

1. زمین کشاورزی به مثابه موجود زنده در نظر گرفته می شود چراکه حاوی میکرو ارگانیسم هاوکرمهای خاکی است . پس، آتش زدن مزارع از بین رفتن این موجودات مفید را در پی خواهد داشت.این میکرو ارگانیسم ها باعث تجزیه مواد آلی خاک و تبدیل آن به مواد معدنی می شوند.همچنین با عث تثبیت ازت در خاک و همزیستی با گیاهان خانواده لگومینوز(حبوبات) می شوند .فایده کرم های خاکی بر کسی پوشیده نیست . این موجودات مفید با ایجاد کانالهای متعدد در خاک باعث تخلخل خاک و نهایتا" تهویه و تقویت خاک می گردند. 2. باعث سفت شدن خاک خواهد شد. 3. عناصر مغذی ماکرو و میکرو از بین رفته و همین امر فقیر شدن خاک را در پی خواهد داشت . 4. کاهش رطوبت خاک و افزایش مصرف آب. 5. از همه مهمترآلودگی محیطزیست بالاترین خسارتی است که جبران آن امکانپذیر نخواهد بود. پس از بررسیها و گفتگو با کشاورزان به این نتیجه رسیدم : - کاه و کلش مانع حرکت آب در مزرعه میگردد. -اختلاط خاک با کاه و کلش مشکل است. -کشت بعدی با کمبود ازت مواجه و کلروز و زردی در برگها مشاهده می شود. معضلات ذکر شده بالا را می توان با راهکار های علمی و عملی برطرف و حتی به فرصت تبدیل نمود. در صورتیکه به روشی که پیشنهاد می شود عمل گردد: -ابتدا کلیه کاه و کلش موجود درسطح مزرعه توسط دستگاه بیلر بسته بندی و جمع آوری شود -مزرعه ماخار (آبیاری قبل از شخم) شود. - 100 کیلو کود اوره در هر هکتار پخش و توسط دو دیسک عمود بر هم با خاک مخلوط گردد. با توجه به این موضوع که باکتریهای تجزیه کننده در ابتدا برای فعالیت به ازت نیاز دارند، توزیع کود ازته در سطح مزرعه مانع از تخلیه ازت خاک گشته و مشکل کلروز در کشت بعدی پیش نمی آید. بدین ترتیب با یک راهکار مناسب و آسان می توان هم به حفظ محیط زیست کمک کرد و هم باعث افزایش ماده آلی در خاک شد .