پیام های موفقیت - شرکت آوان مشرق زمین

 
1 -  برای داشتن یک شخصیت گیرا نیازی نیست کاری کنید که دیگران از شما خوششان بیاید . بلکه باید کاری کنید که آنها احساس بهتری داشته باشند.
2 -  آفتاب به گیاهی میتابد که سر از خاک بیرون آورده باشد.
3  -  همان باش که خودت میخواهی نه آنچه دیگران میخواهند.
4 -  هر مشکل در واقع فرصتی است که لباس مبدل به تن کرده است.
5 -  موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است.
6 - اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.
7 -  پیش از آن که از نردبان موفقیت بالا روید ، مطمئن شوید که آن را به دیوتر درستی تکیه داده اید.
8 -  سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه رو نداره تنديس زيبا نخواهد شد .
9 -  من از اشتباه بیش از موفقیت درس آموختم.
10 - اگر آن قدر ضعیف و ناتوان نبودم که برای زنده ماندن خود ناگزیر به کوشیدن باشم، هرگز نمی توانستم به چنین کارهایی دست بزنم و به موفقیت برسم.
11 -  یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید.
12 -  موفقیت خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حداکثر پیشرفت شما شوند .
13 -  علاقه، اندیشه و مطالعه چیزهایی هستند که شما را به سوی موفقیت سوق می دهند.
14 -  راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید.
15 -  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی‌دهند، بلکه کارها را بگونه اي متفاوت انجام میدهند .
16 -  اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید
17 -  موفقیت، سکه ای است که روی دیگر آن ناکامی است.
18 - نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید.
19 -  سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد
20 -  موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.
21 -  موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند،موفقیت چیزی است که تو به ان می اندیشی
22 -  موفقیت از آن کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نشده اند، بلکه متعلق به کسانی است که هرگز برای ازسرگرفتن مبارزه، بیم و هراسی ندارند.
23 -  هرجا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید.
24 -  اگر در نخستین قدم، موفقیت نصیب ما می ‌شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت. سعی شما قابل تقدیر و موفقیت‌هاي‌ بیشتر را برایتان آرزومندیم.
25 -  موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.
26 -  اگر به دنبال دوست بی عیب بگردیم هیچ وقت دوستی نخواهیم داشت.
27 -  اگر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید نه آدم ها و اشیا .
28 -  موفق کسی است که با اجرهایی که به سمتش پرتاب می‌شود بنایی محکم بسازد .
29 -  ۹۹ درصد نگرانیهای ما مربوط به مسائلی است که هرگز اتفاق نمی افتند،پس شاد باش
30 -  خدا زمین رو مدور آفرید تا به انسان بگه همون لحظه اي که فکر می کني به آخر دنیا رسیده اي درست در نقطه آغاز هستی.
31 - امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد .با ترس هایم رو به رو خواهم شد و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شد .
32 - شما ارتباطات خود را قبل از انتخاب جذب میکنید . شما افراد هم فرکانس و هم مدار خود را ملاقات میکنید . اگر ارتباطات خود را دوست ندارید ، کافی است فرکانس ذهن خود را تغییر دهید تا مدار شما تغییر کند .
33 - نمیتوانید احساس دیگران را نسبت به خود تغییر دهید . پس بیهوده تلاش نکنید .زندگیتان را بکنید و شاد باشد .
34 - بیست سال بعد،بابتِ کارهایی که نکردی بیشتر افسوس می خوری تا بابتِ کارهایی که کردی ، پس روحیه ي تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه ي امنیت بیرون بیا ، جست‌وجو کن ، بگرد ، آرزو کن ، کشف کن